The Starboard Castor - Sixteen Tons

managementböcker

Jag gillar att läsa managementböcker, helt enkelt för att jag gillar management. Och dessutom gillar jag böcker. Böcker är så viktiga att jag har svårt att tänka mig ett liv utan dem. Cicero sa att den som äger en boksamling och en trädgård saknar inget, och jag håller med om det, fastän jag vill revidera det till en boksamling och en balkong. Jag gillar nämligen inte att vara på marken eftersom jag behöver utsikt för att trivas. Mitt motto blir därför: "Den som har ett bibiliotek med utsikt saknar inget." Men bara för att man har en boksamling betyder inte det att man har något bra att läsa.